top of page

Grunn Solid AS

En solid partner på grunn!

Arrow Down
Fagområder

Tjenester

Luftfoto av buet vei

Spregning

Grunn Solid AS er din pålitelige partner for alle dine sprengningsbehov. Med vår omfattende erfaring og ekspertise innen sprengning, er vi utrustet til å håndtere alle typer sprengningsoppdrag.

Vi fungerer ofte som underentreprenører for både små og store anleggsentreprenører. Vår erfaring strekker seg fra boligtomter til store infrastrukturprosjekter, industriområder, pukkverk, undervannssprenging, sjaktsprenging og mer.

 

Uansett omfanget av ditt prosjekt, kan du stole på Grunn Solid AS for å levere resultater av høy kvalitet med profesjonell effektivitet.

Vårt team av erfarne fagfolk er dedikert til å sikre at dine prosjekter blir utført med høyeste grad av profesjonalitet og effektivitet. Vi bruker den nyeste teknologien og de mest effektive metodene for å sikre at dine prosjekter blir utført på en sikker, effektiv og kostnadseffektiv måte.

Hos Grunn Solid AS, er vi dedikert til å tilby omfattende løsninger som oppfyller dine spesifikke behov.

Kontakt oss i dag for å lære mer om våre sprengningstjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.

Karbin og tau

Fjellsikring

Grunn Solid AS er din pålitelige partner for alle dine fjellsikringsbehov. Med vår brede erfaring og dyptgående kunnskap, tilbyr vi en rekke tjenester for å sikre at dine prosjekter er trygge og stabile.

Vi har erfaring med alt fra små boligtomter til store infrastrukturprosjekter, inkludert tunneler, sjakter og skredsikring. Vi fungerer ofte som hovedentreprenør direkte for byggherre, noe som vitner om vår pålitelighet og tillit i bransjen.

Vårt team av erfarne fagfolk er i stand til å håndtere fjellsikringsoppdrag av alle størrelser, enten vi jobber alene eller i samarbeid med andre.

 

Vi er dedikert til å levere sikre og effektive løsninger som oppfyller dine spesifikke behov.

Våre fjellsikringstjenester inkluderer forbolting, boltsikring, alle typer nett, spyle-rensk, spett-rensk, hugging/vegetasjons-rensk, klatreoppdrag, montering/etablering av ras- og snøgjerder, samt vedlikehold av eksisterende sikringsinstallasjoner.

 

Vi bruker den nyeste teknologien og de mest effektive metodene for å sikre at dine prosjekter er sikret mot fjellrelaterte risikoer.

Hos Grunn Solid AS, er vi dedikert til å tilby omfattende løsninger som beskytter dine prosjekter og sikrer deres suksess. Kontakt oss i dag for å lære mer om våre fjellsikringstjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.

fjell

Spesialprosjekter

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Fagområder

20230918_083027.jpg

Fjellsprenging

Grunn Solid AS er en pålitelig partner du kan stole på i alle typer oppdrag innen sprenging. Med våre erfarne og dyktige medarbeidere er vi i stand til å løse alle typer sprengingsoppdrag. Vår erfaring strekker seg fra store veiprosjekter, industriområder, pukkverk og boligområder til «spesialprosjekter» som undervannssprenging, sjaktsprenging, små tunneler, demolering av bygningsdeler osv.

  

I mange av tilfellene er vi underentreprenør til større entreprenører og riksentreprenører, men vi påtar oss også egne prosjekter som hovedentreprenør.

  

Uansett omfanget av ditt prosjekt, kan du stole på Grunn Solid AS for å levere resultater av høy kvalitet med profesjonell effektivitet. 

  

Vårt team av erfarne fagfolk er dedikert til å sikre at dine prosjekter blir utført med høyeste grad av profesjonalitet og effektivitet. Vi bruker den nyeste teknologien og de mest effektive metodene for å sikre at dine prosjekter blir utført på en sikker og kostnadseffektiv måte. Vår maskinpark er moderne og miljøvennlig, og alle våre borerigger er utstyrt med GPS og støvbindende verktøy.

  

Hos Grunn Solid AS er vi dedikert til å tilby omfattende løsninger som oppfyller dine spesifikke behov. 

  

Kontakt oss i dag for å lære mer om våre sprengingstjenester og hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt. 

20230908_105451.jpg

Fjellsikring

Grunn Solid AS er en pålitelig partner du kan stole på i alle typer oppdrag. Med våre erfarne og dyktige medarbeidere, er vi i stand til å løse alle typer oppdrag innen fjell- og løsmassesikring.

 

Vi tilbyr en rekke tjenester innen sikring, som fanggjerder, wirenett, steinsprangnett, Macmat-nett, sprøytebetong, fjellbolter, stag, forbolter, fjellrensk og vegetasjonsrydding.

 

Vi har erfaring fra tradisjonelle veiskjæringer, sjakter, små tunneler, fjellhaller, m.m. Vi har også erfaring med å jobbe i vanskelige og krevende terreng, hvor våre fjellsikrere utfører fjellsikringen fra tau og sele, uten tilkomst med maskiner og lifter.  Vi legger opp til at alle våre fjellsikrere har fjellsikringskurs med tau og taumoped.     

   

Vårt team av erfarne fagfolk er i stand til å håndtere fjellsikringsoppdrag av alle størrelser, enten vi arbeider selvstendig eller i samarbeid med andre. Vi har god kommunikasjon og koordinering med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og vi følger alle lover, regler og standarder som gjelder for vårt arbeid. 

   

Vi er opptatt av å levere trygge og helhetlige løsninger som tilfredsstiller dine spesifikke krav, og som gjør det enkelt for deg å bruke oss til å gjennomføre prosjektene på en ordentlig og effektiv måte. Vi tilbyr konkurransedyktige priser og høy kvalitet på våre tjenester, og vi har en fleksibel og tilpasningsdyktig tilnærming til hvert enkelt prosjekt.

 

Ta kontakt med oss i dag for å finne ut mer om våre fjellsikringstjenester og hvordan vi kan bistå deg med ditt neste prosjekt. 

IMG_4718.jpeg

Andre tjenester

I Grunn Solid AS trives vi med utfordringer og er alltid klare for å ta fatt på nye og annerledes oppgaver. Vi ønsker oss gjerne oppgaver som andre ofte vegrer seg for, spesielt oppgaver vi kan løse på tvers av våre «tradisjonelle» fag. Vi setter gjerne sammen et lag bestående av kompetanse på tvers av fagene, for å på den måten løse dine oppgaver. 

Grunn Solid AS skal være en leverandør som løser våre kunders oppgaver og utfordringer i grunnen

    

Vi ønsker oss gjerne prosjekter vi kan kombiner våre «tradisjonelle» fag i en og samme arbeidsutførelse. Eksempel på dette kan være sprenging av en liten tunnel med liten overdekking, hvor det er behov for rørboring (spiling) med DTH hammer, og/eller vaiersaging av heng. Men det kan også være mer «normale» oppgaver som sprenging av sjakter hvor vi injiserer, sprenger og sikrer om hverandre. En av våre styrker i Grunn Solid AS, er at du som kunde skal kunne forholde deg til færre underentreprenører (og personer) i dine prosjekt. Vi skal levere en bredere og mer komplett «pakke» med mindre administrasjon og færre grensesnitt for deg som kunde.  

Grunn Solid AS leverer flere beslektede tjenester som handler om grunn, men som nødvendigvis ikke faller direkte inn under våre tradisjonelle fag fjellsprenging, fjellsikring og fundamentering.   

Eksempel på dette er, injeksjon, vaiersaging, sjaktedriving, tunneldriving, gjennomboring, hydraulisk splitting av berg, energibrønner m.m.    

Ta gjerne kontakt med oss uansett hvilken utfordring/oppgave du har i grunnen, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg å løse den. Vi har som mål å løse alle utfordringer som handler om grunn.   

1130_04.png

Fundamentering 

Grunn Solid AS er din pålitelige partner innen fundamentering, spunting og stagboring.

 

Gunn Solid AS er foreløpig ikke en stor leverandør på fundamentering, men vi har spesialisert oss på alt av borede løsninger, og har kompetente ansatte med lang erfaring og høy kompetanse på feltet. Vi leverer også tjenester ut over dette, men da ofte i samarbeid med faste samarbeidspartnere som har annen kompetanse og et annet spekter av maskiner enn oss. Våre tjenester er i hovedsak borede peler, rørspunt, stagboring, jordnagling, horisontalboring og injeksjonsarbeider.

​​

Vi i Grunn Solid AS ønsker å være din foretrukne samarbeidspartner. Vi ønsker å oppnå dette gjennom vårt høye fokus på dyktige medarbeidere, en oppdatert maskinpark, og vår evne til å løse alle dine oppgaver og utfordringer gjennom bred kompetanse og tett samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Hos Grunn Solid AS er vi dedikert til å tilby omfattende løsninger som oppfyller alle dine spesifikke behov.

 

Kontakt oss i dag for å lære mer om våre fundamenteringstjenester og hvordan vi kan løse dine oppgaver og utfordringer.

ABOUT

Om Oss

Grunn Solid AS er en ledende leverandør av «nisje» tjenester til entreprenør- og anleggsprosjekter. Vi leverer et bredt spekter av tjenester til entreprenører, det offentlige og andre næringsdrivende. Våre ansatte har lang erfaring og solid kompetanse på de forskjellige fagområdene, og til sammen er vi i stand til å utføre flerfaglige komplekse prosjekter. Vår organisasjon er satt sammen for å gjennomføre prosjekter innen de respektive fagområdene hver for seg, og/eller for å ta større «pakker» som inkluderer flere av våre fagområder i et og samme prosjekt.  Den administrative delen av vår organisasjon består i dag av tre prosjektledere, HMS/KS leder, verksmester og daglig leder, som gjør oss i stand til å drifte store og kompliserte prosjekter.

Bedriften ble stiftet i 2021 og skiftet navn til Grunn Solid AS høsten 2023. Vi har i dag ca 25 ansatte, inkludert 3 – 4 lærlinger.

Våre primære fagområder er fjellsprenging, fjellsikring og fundamentering, men vi utfører også oppgaver som faller mellom eller noe utenom disse primærområdene. Vi har kompetanse innen injeksjon, vaiersaging, sjaktedriving, tunneldriving, gjennomboring, hydraulisk splitting av berg, energibrønner m.m.  

Vi har som mål å være en allsidig og attraktiv entreprenør innen våre fagområder i grunnen.   

PROJECTS

Prosjekter

RV 41 Søre Herefoss-Engebu

Prosjektet omfatter sprenging og sikring for utbedring av 3,3 km av RV 41 mellom Søre Herefoss og Engebu. Veien er smal, svingete og mangler gul stripe. Den ligger tett inntil Herefossfjorden, så det setter ekstra krav til utførelsen med tanke på YM.

Byggherre: Statens Vegvesen

Oppdragsgiver: Olav Martin Sørli AS

Kontraktssum: Ca. 15 mnok

Byggeperiode: Aug 2023 –

Fergeleier Hvaler

Utvidelse av tre fergekaier for klargjøring til elektriske ferger. Våre arbeider består av ramming av 340 m2 spunt, boring og montering av stålkjernepeler for fundamentering av kaien.

 

Byggherre: Borg Havn

Oppdragsgiver: NRC Norge AS

Kontraktssum: Ca. 3 mnok

Byggeperiode: Nov 2023 -

Holteheia BT2 - boligfelt

Prosjektet omfatter fjellsprenging og sikring for utvidelse av nytt boligfelt. Det skal sprenges for tomter og tilhørende vei og VA anlegg .

Byggherre: TDR Eiendom AS

Oppdragsgiver: Olav Martin Sørli AS

Kontraktssum: Ca. 5 mnok

Byggeperiode: Des 2023 –

Lund Torv - studentboliger

Det bygges 392 nye studenthybler på en tomt på Lund i Kristiansand. Grunnforholdene er svært krevende, og består av sand, leire, kvikkleirer og fjell. Leiren blir i første omgang kalkstabilisert med KC-peling, og selve byggene skal fundamenteres på stålkjernepeler og direkte på fjell. Det skal settes opp rørvegg og AZ spunt rund størsteparten av byggegropen. I dette prosjektet består våre egne arbeider i hovedsak av sprenging, fjellsikring, forankringsbolter o.l.

Byggherre: Studentskipnaden i Agder

Oppdragsgiver: Holbæk Anlegg AS

Kontraktssum: Ca. 2 mnok

Byggeperiode: Nov 2023 –

Kilandsfoss Kraftverk

Kilandsfoss Kraftverk skal bygges mellom de eksisterende kraftstasjonene Flatenfoss og Bøylefoss. Kraftverket vil produsere 38 GWh per år, tilsvarende energiforbruket til ca. 2 000 husstander. Byggherre er Kilandsfoss AS, som eies med en tredel hver av Arendal Fossekompani AS, Åmli kommune og Froland kommune Hovedentreprenør er Consto Anlegg Sør AS.

Byggherre: Kilandsfoss AS

Oppdragsgiver: Holbæk Anlegg AS

Kontraktssum: Ca. 7,5 mnok

Byggeperiode: Des 2023 –

Kai Kokkenes Lillesand

Boring og montering av stålkjernepeler for ny brygge.

Byggherre: Lillesand Kommune

Oppdragsgiver: Repstad Anlegg AS

Kontraktssum: Ca. 700 000,-

Byggeperiode: Des 2023 -

Rørvegg Kittelsbukta, Arendal

Boring av rørvegg og avstiving av denne med HEB puter og skrå stag.

 

Byggherre: Arendal Kommune

Oppdragsgiver: Heldal Entreprenø AS

Kontraktssum: Ca. 350 000,-

Byggeperiode: Nov 2023 -

FV 3746 Erkleivvegen

Omfatter sikring av en ca. 45 meter høy skjæring langs gang- og sykkelvei. Våre arbeider består av sprettrensk, spylerensk, sikringsbolter, selvborende stag og betongsprøyting.

 

Byggherre: Agder Fylkeskommune

Oppdragsgiver: Fjellestad og Heggland AS

Kontraktssum: Ca. 600 000,- nok

Byggeperiode: Okt 2023

Fergefjellet Barnehage

Omfatter sprenging og sikring i forbindelse med ny barnehage. Det er etablert ny vei og VA i eksisterende infrastruktur samt ny barnehagetomt i etablert boligområde.

Byggherre: Kristiansand Kommune

Oppdragsgiver: Olav Martin Sørli AS

Kontraktssum: Ca. 500 000,- nok

Byggeperiode: Aug - Sep 2023

Sørlandsparken Øst

Omfatter sikring av fjellskjæring og løsmasser i forbindelse med næringstomt. Arbeidet består hovedsakelig av montering av sognemur, fjellsikringsnett og sikringsbolter.  

Byggherre: Sørlandsparken Tomteutvikling AS

Oppdragsgiver: Olav Martin Sørli AS

Kontraktssum: Ca. 700 000,- nok

Byggeperiode: Aug - Sep 2023

Sagmyra 23

Omfatter sikring av fjellskjæring i forbindelse med næringstomt. Arbeidet består hovedsakelig av spettrensk, spylerensk, selvborende stag og sikringsbolter. 

 

Byggherre: Sagmyra 23 AS

Oppdragsgiver: AR Anlegg AS

Kontraktssum: Ca. 500 000,- nok

Byggeperiode: Okt 2023

Sertifiseringer og medlemskap

SG_GULL_HVITBOKS.png
Lærlinglogo 10 (1).png
Mef_konturskåret_folie_hjul_tekst_300x200mm.jpg
OKAB_logo_med tekst - png.jpg
CONTACT

Kontakt

Informasjon

For alle henvendelser, spørsmål eller tilbakemeldinger, vennligst ring: +47 488 535 40 eller send oss en mail.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hovedkontor

Grunn Solid AS

Mjåvannsveien 13

4628 Kristiansand

post@grunnsolid.no

Telefon: +47 488 53 540

Org nr 927 151 448

Kontakt oss:

+47 488 53 540

post@grunnsolid.no

Jobb hos oss!

For å søke på en jobb hos Grunn Solid AS, vennligst send en søknad sammen med din CV til: post@grunnsolid.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!

bottom of page