top of page

Sørlandsparken Øst

Omfatter sikring av fjellskjæring og løsmasser i forbindelse med næringstomt. Arbeidet består hovedsakelig av montering av sognemur, fjellsikringsnett og sikringsbolter.  

Byggherre: Sørlandsparken Tomteutvikling AS

 

Oppdragsgiver: Olav Martin Sørli AS

 

Kontraktssum: Ca. 700 000,- nok

 

Byggeperiode: Aug - Sep 2023

bottom of page