top of page

Lund Torv - studentboliger

Det bygges 392 nye studenthybler på en tomt på Lund i Kristiansand. Grunnforholdene er svært krevende, og består av sand, leire, kvikkleirer og fjell. Leiren blir i første omgang kalkstabilisert med KC-peling, og selve byggene skal fundamenteres på stålkjernepeler og direkte på fjell. Det skal settes opp rørvegg og AZ spunt rund størsteparten av byggegropen.

 

I dette prosjektet består våre egne arbeider i hovedsak av sprenging, fjellsikring, forankringsbolter o.l.

Byggherre: Studentskipnaden i Agder

 

Oppdragsgiver: Holbæk Anlegg AS

 

Kontraktssum: Ca. 2 mnok

 

Byggeperiode: Nov 2023 –

bottom of page