top of page

Holteheia BT2 - boligfelt

Prosjektet omfatter fjellsprenging og sikring for utvidelse av nytt boligfelt. Det skal sprenges for tomter og tilhørende vei og VA anlegg .

Byggherre: TDR Eiendom AS

 

Oppdragsgiver: Olav Martin Sørli AS

 

Kontraktssum: Ca. 5 mnok

 

Byggeperiode: Des 2023 –

bottom of page